Table: Mokṣopāya

Vowels
a In basket
 
ā
 
i In basket
 
ī
 
u In basket
 
ū
 
 
 
 
 
e In basket
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket Var.
 
kha In basket
 
ga In basket Var.
 
gha In basket Var.
 
ṅa Var.
Palatals
ca In basket Var.
 
cha
 
ja In basket Var.
 
jha
 
ña Var.
Retroflexes
ṭa In basket
 
ṭha In basket Comm.
 
ḍa
 
ḍha In basket Comm.
 
ṇa In basket Var.
Dentals
ta In basket Var.
 
tha In basket
 
da In basket Var.
 
dha In basket Var.
 
na In basket Var.
Labials
pa In basket Var.
 
pha In basket
 
ba In basket Comm.
 
bha In basket
 
ma In basket Var.
Semivowels
ya In basket
 
ra In basket Var.
 
la In basket
 
va In basket
Sibilants
śa In basket Var.
 
ṣa In basket Var.
 
sa In basket Var.
 
ha In basket Var.
 
xa Var.