Table: Dharanikota dharmacakra pillar inscription

Vowels
a In basket Var.
 
ā
 
i
 
ī
 
u
 
ū
 
 
 
 
 
e
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket Var.
 
kha In basket Var.
 
ga In basket
 
gha In basket
 
ṅa
Palatals
ca
 
cha In basket
 
ja
 
jha
 
ña In basket
Retroflexes
ṭa
 
ṭha In basket
 
ḍa In basket
 
ḍha
 
ṇa
Dentals
ta In basket Var.
 
tha
 
da In basket
 
dha In basket
 
na In basket Var.
Labials
pa In basket Var.
 
pha
 
ba
 
bha
 
ma In basket Var.
Semivowels
ya In basket Comm. Var.
 
ra In basket
 
la
 
va In basket
Sibilants
śa
 
ṣa
 
sa In basket Var.
 
ha
 
xa