Table: Abbottabad insc. of Ṣāphara

Vowels
a
 
ā
 
i
 
ī
 
u
 
ū
 
 
 
 
 
e
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket
 
kha
 
ga In basket
 
gha
 
ṅa
Palatals
ca
 
cha
 
ja In basket
 
jha
 
ña
Retroflexes
ṭa
 
ṭha
 
ḍa
 
ḍha
 
ṇa In basket
Dentals
ta In basket
 
tha In basket
 
da In basket Var.
 
dha
 
na In basket
Labials
pa Var.
 
pha In basket
 
ba
 
bha In basket
 
ma In basket Var.
Semivowels
ya In basket
 
ra In basket Var.
 
la
 
va
Sibilants
śa Var.
 
ṣa
 
sa In basket
 
ha
 
xa